top of page

VBI's Venner

Som medlem af VBI’s venner er du støttemedlem i VBI, og er med til at støtte VBI økonomisk f.eks. går nogle af pengene til at få trykt og husstandsomdelt VBI nyhedsbrev en gang om året. Medlemskabet berettiger samtidig til deltagelse og stemmeret på generalforsamlinger. 
Vi håber meget, at du har lyst til at tegne et medlemsskab af VBI's Venner. 
Prisen for medlemskab er 100 kr., gældende for perioden frem til 31.12.2022. Du kan tegne medlemskab ved overførsel af beløbet til konto 9070-1620090014 eller via Mobilepay til 12845. Husk at angive dit navn + adresse.

bottom of page