V E L K O M M E N

til Vrå/Børglum Idrætsforening

- vælg afdeling nedenfor

Hovedgeneralforsamling i Vrå/Børglum Idrætsforening

Der indkaldes herved til hovedgeneralforsamling i Vrå/Børglum Idrætsforening mandag den 26. februar 2018, kl. 19,30, i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå, med følgende:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 2 medlemmer til hovedbestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Henrik Christensen, Borupvej 135, 9760 Vrå, i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag skal fremsendes skriftligt.

Vrå/Børglum Idrætsforening