Ynglinge (U18)

Opvarmning:
Ikke altid med bold – opvarmningen kan f.eks også bruges til at indlære forsvarsbevægelser.
Der kan laves et opvarmningsprogram til musik som også kan bruges til kamp.

Teknisk:
Angreb - Afleveringer
Beherske de under juniorgruppen nævnte afleveringsformer
Skruebold i forbindelse med studsafleveringer
Beherske afleveringer på 1., 2., og 3. skridt
Beherske diagonalafleveringer både stående og fra luft
Beherske back-back afleveringer fra stående og luft
Beherske afleveringer bagom ryggen
Kryds og returafleveringer.
Systemer mod mandsopdækning.

Angreb - Skud:
Beherske 3-4 skudformer. Have kendskab til flere
Beherske afsæt på såvel højre som venstre fod, samt beherske afsæt med samlede ben
Beherske løbeskudafvikling på 1., 2., og 3 skridt
Beherske skudfinter
Beherske skud fra forskellige lejer

Angreb - Finter:
2 fods finter Kunne gå begge veje
Venstre-højre-venstre eller højre-venstre-højre finte
Radienovic finte
Skudfinter: Markeret løbeskud videreført som hopskud
Arbejde med forfinter sat ind i spilsammenhæng
Have kendskab til andre finter

Angreb - Screeninger:
Beherske kant-, front- og rygscreening
Være bevidste om korrekthed i screeningsarbejdet
Være bevidste om nøjagtighed, når det gælder timing i forhold til boldholder
Være bevidste om tyngdepunkt, benstilling m.m.

Angreb - Stregindspil:
Beherske stregindspil fra forskellige lejer
Stregindspil: Rundt om kroppen, over hovedet, mellem benene
Aflevering bagom ryggen
Beherske indspil med både højre og venstre hånd

Angreb - Kollektivt angrebsspil:
Beherske pres og krydsspil
Beherske overgangsspil fra back og fløj + presspil efter overgangsspil
Beherske 1-2 overtalskombinationer. Presspil er basis
Arbejde med forfintebevægelser i alle kombinationer
Introducere undertalskombinationer
Have varierede angrebsstarter tilpasset det enkelte hold

Angreb - Kontraspil:
Videreudvikle/beherske kontraspilskoncept for juniorafdeling
Fokus på accellerationstræning
Bevidsthed om at nå så langt frem på banen ved hjælp af færrest mulige afleveringer
Være bevidste om at skabe optimale muligheder for medspillere

Forsvar:
Træne bevægelsesteknik og mønstre i 6-0 og 3-2-1 forsvar
Træne opgavefordeling
Træne paradeteknik
Træne tacklingsteknik. Herunder armføring, benstilling, balance og tyngdepunkt
Træne placering i forhold til boldfører
Træne forudseenhed i forhold til bolderobring
Træne afvisning af screeninger
Retningslinjer for skift i forsvar skal være på plads
Træne organisering af returløbsforsvar
Træne samarbejde 2 og 2 samt 4 og 4

Målvogter:
Fokus på præcision i korte og lange udkast
Træne reaktionshastighed i forhold til angrebsstarter
Træne placeringsevne i forhold til forskellige aflsutningsformer/-muligheder
Træne samarbejde med forsvar
Træne taktisk overblik. Forudse afslutningsmuligheder i modstanders kombinationer
Udfærdige specialprogrammer til målvogters egen træning

Systemer:
Der arbejdes videre med de ”kendte systemer” og nye.

Fysisk:
Skadeforebyggende styrketræning (vippebræt, elastik m.m.)
Styrketræning med egen kropsvægt som belastning
Organiseret styrketræning med vægte
Springtræning organiseres
Inddrage fysioterapeut i planlægning af den fysiske træning

Løbetræning:
Løbetræning i opstartsfasen. Distance og intervalløbetræning
Løbetræning hele sæsonen
Løbetest 2 gange pr. sæson
Spurt + hurtighedstræning
Træne løbeteknik

Initiativ på banen:
Spillerne skal trænes og inspireres til at tage initiativ, udfordre til hurtig angrebsstart
Holdet skal være i stand til at ændre forsvarsformation i løbet af kampen
Den enkelte spiller skal være i stand til at udnytte sin direkte modspillers svagheder

Kampafvikling:
Kampforberedelse stadig mere detaljeret. Taktiske oplæg, brug af video
Kampevaluering stadig mere detaljeret. Brug af video

Målsætning:
Der udarbejdes en målsætning for holdet

Socialt:
Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere
Stævneaktivitet
Holdfest herre-/dameynglinge sammen