Lilleput (U10)

Opvarmning:
Lege, småspil. Mange kaste/gribeøvelser.

Teknisk:
Kasteøvelser i bevægelse
Gribeøvelser i bevægelse
Lang, hop, og fløjskud.
Skud i bevægelse.
Indledende fintetræning
Lege indeholdende faldteknik
Arbejde med taklinger og parader
Præsenteres for JHF bronzemærker.

Taktisk:
Småspil
Grundprincipper i 6 - 0 forsvar (den enkeltes bevægelse)
fase contra.
Spilbarhed.

Forsvarsteknik:
Bevæge sig i boldretningen, parere, opbakke og hjælpe sin ”nabo”
Bolderobering med start fra mållinien.

Forsvarstaktik:
6:0 kende sit område – lære at tælle.

Målmandstræning:
Placering, parering, angrebsstarter.

Trænes på alle pladser:
Gode vaner

Fysisk:
Opvarmning og strækøvelser

Contra/retur:
Udkast fra målmanden.
Hurtig start.
Drible op ad banen.
Sammenspil mellem 2 spillere op ad banen.

Socialt:
Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere Alle spillere skal spille under kampe

Andet:
Kende regelsæt Lave næsten alt i leg og småspil Vægt på teknisk træning Kendskab til total håndbold